By: dudexa | March 05, 2013

Kemirgen mücadelesi pestkontrolün önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Kemirgenler yüksekhareket kabiliyetleri, güvenliklerine olan düşkünlükleri ve yüksek üremehızları nedeniyle mücadele edilmesi zor canlılardır. Korunacak olan alanınhassasiyet derecesi ve kimyasal kullanımı ile ilgili sınır...

By: dudexa | February 25, 2013

Kemirgen kontrolüne dış alandan başlanmalıdır. Bu amaçla dış alan kemirgen yem istasyonları kullanılmalıdır.• Dış alan kemirgen istasyonları, işletme binası etrafına bahçe duvar, çit vs. boyuncayerleştirilmelidir. Popülasyonun yoğunluğuna bağlı olarak ve riskli bölgelerde daha sıkyerleştirilebilir. Dış alan yem istasyonları kilitli olmalı ve sabitlenmelidir.• Tesis kemirgen geçirmez yapılmalıdır. Bu amaçla dış alan ile bağlantılı 0.6cm’den geniştüm açıklıklar kapatılmalıdır. Problem dahi olsa iç alanda asla kimyasal kemirgen kontrol teknikleri kullanılmamalıdır.Ne yem istasyonu ne de sıvı yem kullanılmamalı, canlı yakalama kapanlarıkullanılmalıdır. Canlı yakalama kapanları dış alana aç...

By: dudexa | February 23, 2013

Ev ve işyerlerinde görülen fare ve sıçanlar sağlığımızı tehdit etmektedirler. Fare ve sıçanların ortamda bulunmaları veya izlerinin görülmesi insanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkilere de yol açarak evlerde günlük yaşam ve faaliyetleri; işyerlerinde verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir.

Fare ve sıçanlar, uzun mesafeleri yürüyebilen, yüzebilen ve tırmanabilen canlılardır. Patojen mikroorganizmaların geniş alanlara yayılmasına neden olurlar. Kemirme alışkanlıkları nedeniyle ev ve işyerlerinde bulunan elektrik kabloları, makinalar ve elektronik sistemlere zarar verir; iş gücü kaybı, güvenlik ve iletişim zaafiyetleri ve hatta yangınlara neden olurlar.

Mücadele, eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Eraservis, yeterli teknik ve bilgi d...