By: dudexa | March 11, 2018

• Dijital platformları verimli kullanmak gerekir. Web siteleri, sosyal medya ve benzeri teknolojilerin kullanımı artık tercih sebebi değil, bir zorunluluk halini almıştır. Blog ve forumlar da içerik pazarlama stratejinizin bir parçası olmalıdır.


• Pest kontrol şirketinizi, müşteriye değer veren kaliteli içerik sağlayarak, bir otorite olarak konumlandırın. Bu özellik online marka varlığınızda baskın ve temel olmalı. Stratejik olarak diğer ticari müşterilerinizin referans yazıları gibi unsurları kullanın, böylece yetkinlik düzeyiniz konusunda yüksek bir algı oluşacaktır.


• Pest kontrol hizmet satışı, ürün satışından farklı olarak, elle tutulamayan bir ürün üzerine kurgulanır. Bu zorluğu aşmak için, müşterilerinize fiziksel ipuçları verin. Satış...

Category: Pest Kontrol 

Tags: pest kontrol 

By: dudexa | February 23, 2013

Gıda işletmelerinde pest kontrol programı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur artık hiçbir denetim firmasının iç alanda insektisit kullanımını istemiyor almasıdır. Öyle ki, bazı denetim firmaları dış alanda dahi kimyasal kullanımını belli sınırlar içinde yaptırmaktadır. 


Bu noktada pest kontrol programı; eğitim, yalıtım, temizlik, gözlem ve müdahale aşamalarının komple bir bütün olarak uygulanmasını gerektirir.


Bu anlamda; gözlem ve müdahale amacıyla pest kontrol firmaları için ekipman seçimi ve kullanımı öncelikli çalışma haline gelmiştir.


Sadece pest kontrol firması değil, hizmet alan firma yetkilisinin de kullanılacak ekipman ve sarf malzemeleri konusunda bilinçli ve bilgili olması gerekmektedir.


Modern yapılanmış bir...