By: dudexa | August 19, 2017

Yeterli sayıda ve nitelikte sinek öldürücü cihaz bulunan bir alanda uygun şartlar sağlandığında etkili bir kontrol ve gözlem yapmak mümkün olacaktır. Bunun için aşağıda belirtilmiş olan konuların dikkate alınması gerekmektedir:

· Sinek öldürücü cihaz seçiminde büyük ve tek cihaz yerine daha küçük cihazların fazla sayıda ve stratejik yerleşimi tercih edilmelidir.

· Sinek öldürücü cihazın verimini üst düzeyde tutmak için UV lamba ömürleri çok iyi takip edilmelidir. UV lambalarda iş yapan mavi ışık değil, lambanın yaydığı UV ışımadır. Bu ışımanın ideal olarak 365nm olması gerekir. Lamba eskidikçe UV ışıma değerleri bozulur ve bir süre sonra sinek çekme özelliğini kaybeder. Bunun takibi için mümkünse UV ölçüm cihazları ile düzenli kontroller yapılmalı, değilse en azından 12 ayda bir UV lambalar değiştirilmelidir. Sinek cihazlarında UV lamba değişimi en uygun dönem ilkbahar aylarıdır. Değişim yapmak için lambanın sönmesi beklenmemelidir.

· Sinek yapışkan plakaların durumu sinek öldürücü cihaz verimliliğini doğrudan etkiler. Bu nedenle düzenli aralıklarla plaka değişimi yapılmalıdır.Tozlu ortamlarda yapışkan yüzey tozla kaplanacağı için iş yapamaz hale gelir. Bu durumda değişim periyodu sıklaştırılmalıdır. Sinek yoğunluğunun yüksek olması da periyodu sıklaştırmak için bir diğer nedendir.

Not: Sinek yoğunluğunun yüksek olduğu alanlarda kaynağa dönük önlemler düşünülmelidir. Girişlerin kontrol altına alınması, çöp toplama alanlarının rehabilite edilmesi gibi.

· Sinek öldürücü cihaz tasarımında birden fazla lamba kullanılmışsa bu lambaların hepsi eş zamanlı olarak değiştirilmelidir. Kırılma veya arıza gibi nedenlerle lambalardan birinin devre dışı kalması durumunda sadece o lambanın telafi edilmesi cihaz verimini olumsuz etkiler. Bu tür durumlarda her iki  lamba da değiştirilmelidir.

· Alternatif ışık kaynakları da cihaz verimini etkileyen önemli bir konudur ve göz ardı edilmemelidir. Ortam aydınlatması güçlü ve çok sayıda ışık kaynağı ile yapılıyorsa sineğin cihaza erişim süresi uzayacaktır. Bu sebeple ışıklı sinek öldürücüler 24 saat çalışmalıdır. Gece diğer ışık kaynakları kapatıldığında veya azaltıldığında ortamdaki sineklerin cihaza yönelme ve ulaşma süreleri kısalır.

· Yapışkan plaka seçimi de önem verilmesi gereken bir diğer konudur. Seçilecek olan yapışkan plakaya uygun kalınlıkta yapışkan sürülmüş olması gerekir. İnce sürüm kısa sürede kurumaya, kalın sürüm  akmaya sebep olacaktır ki her ikisi de istenmeyen durumlardır. Yapışkan plaka üzerinde yapıştırıcı maddenin homojen olarak uygulanmış olması ve her yerinde aynı kalınlıkta olması gerekir. Homojen olmayan sürümlerde plaka üzerinde açık alanlar kalabileceği gibi bazı bölümlerde erken kuruma yaşanabilir.

Bu prensiplere dikkat edilmesi halinde sinek öldürücü cihaz veriminde gözle görünür bir artış olduğunu fark edecek ve ortamdaki uçan haşere riskini gözlemlenebilir ve önlem alınabilir duruma getireceksiniz. Unutmayın ki sağlıklı pest kontrol için doğru uygulanmış ve işletilen ekipmanlar hayati öneme sahiptir.