By: dudexa | November 03, 2019

•Sinek öldürücü cihazların yerden yüksekliği standartlarda 60 cm – 150 cm aralığında belirlenmiştir. Yüksekte uçan özel türlerle mücadele edilmiyorsa biz bunu 2 metreye kadar makul yükseklik olarak kabul ediyoruz. Bu yüksekliğe indiremediğimiz noktalarda, tesisin genel koşul ve kuralları geçerlidir.

Tesis girişlerine yakın yerlerde mutlaka sinek öldürücü cihaz olmalıdır.ancak bu cihaz dışarıdan direkt görünmeyecek ve hava akımından etkilenmeyecek şekilde konumlandırılmalıdır.

Yerleşimlerde, cihazın ışık yayılımını engelleyecek unsurlara dikkat edilmelidir.

Tesisin her noktasından bakıldığında en az bir sinek öldürücü cihaz görünecek şekilde bir yerleşim sağlanmalıdır.

•Sinek öldürücü cihazlar, gıda işleme tesislerinde; gıda üretim, ...

By: dudexa | February 26, 2013

Işıklı sinek tuzaklarıortamdaki uçan haşere varlığının tespiti, takibi ve popülasyonun baskı altındatutulması için kullanılabilecek ideal ürünlerdir. Ancak bu işlevlerini yerinegetirebilmeleri için aşağıda belirtilecek olan konuların dikkate alınmasıgerekir:

 

Ortama Uygun Cihaz Seçimi:

Ortamda ku...

By: dudexa | February 23, 2013

Gıda işletmelerinde pest kontrol programı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur artık hiçbir denetim firmasının iç alanda insektisit kullanımını istemiyor almasıdır. Öyle ki, bazı denetim firmaları dış alanda dahi kimyasal kullanımını belli sınırlar içinde yaptırmaktadır. 


Bu noktada pest kontrol programı; eğitim, yalıtım, temizlik, gözlem ve müdahale aşamalarının komple bir bütün olarak uygulanmasını gerektirir.


Bu anlamda; gözlem ve müdahale amacıyla pest kontrol firmaları için ekipman seçimi ve kullanımı öncelikli çalışma haline gelmiştir.


Sadece pest kontrol firması değil, hizmet alan firma yetkilisinin de kullanılacak ekipman ve sarf malzemeleri konusunda bilinçli ve bilgili olması gerekmektedir.


Modern yapılanmış bir...

By: dudexa | February 22, 2013

Işıklı Tuzaklar (ILT) ve UçanHaşere Trapları

Işıklı tuzaklar, belli uçan haşereleri gözlemlemek ve yönetmek için veayrıca programı belli haşerelere dönük modifiye etmek (örneğin güveler ya dameyve sinekleri) üzere karar alma sürecinde kullanılabilir. Bulgusal vesezonsal gereklilikler, inceleme sıklığını belirler. Yerleşimde, üreticinintalimatları ve yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulur. Eğer herhangi birtalimat yoksa ışıklı tuzaklar tesisteki hareketten etkilenmeyecek noktalarayerleştirilmelidir. Eğer üretici talimatlarında aksi belirtilmiyorsa ya dayüksek uçan haşere hedeflemesi gibi özel durumlar yoksa ışıklı tuzaklar 2 ft(60cm) ile 5 ft(150 cm) arasında bir yükseklikte takılmalıdır. Yerleştirilen herILT, proje krokisinde gösterilmel...