By: dudexa | August 19, 2017

Yeterli sayıda ve nitelikte sinek öldürücü cihaz bulunan bir alanda uygun şartlar sağlandığında etkili bir kontrol ve gözlem yapmak mümkün olacaktır. Bunun için aşağıda belirtilmiş olan konuların dikkate alınması gerekmektedir:

· Sinek öldürücü cihaz seçiminde büyük ve tek cihaz yerine daha küçük cihazların fazla sayıda ve stratejik yerleşimi tercih edilmelidir.

· Sinek öldürücü cihazın verimini üst düzeyde tutmak için UV lamba ömürleri çok iyi takip edilmelidir. UV lambalarda iş yapan mavi ışık değil, lambanın yaydığı UV ışımadır. Bu ışımanın ideal olarak 365nm olması gerekir. Lamba eskidikçe UV ışıma değerleri bozulur ve bir süre sonra sinek çekme özelliğini kaybeder. Bunun takibi için mümkünse UV ölçüm cihazları ile düzenli kontr...