By: dudexa | February 22, 2013

Işıklı Tuzaklar (ILT) ve UçanHaşere Trapları

Işıklı tuzaklar, belli uçan haşereleri gözlemlemek ve yönetmek için veayrıca programı belli haşerelere dönük modifiye etmek (örneğin güveler ya dameyve sinekleri) üzere karar alma sürecinde kullanılabilir. Bulgusal vesezonsal gereklilikler, inceleme sıklığını belirler. Yerleşimde, üreticinintalimatları ve yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulur. Eğer herhangi birtalimat yoksa ışıklı tuzaklar tesisteki hareketten etkilenmeyecek noktalarayerleştirilmelidir. Eğer üretici talimatlarında aksi belirtilmiyorsa ya dayüksek uçan haşere hedeflemesi gibi özel durumlar yoksa ışıklı tuzaklar 2 ft(60cm) ile 5 ft(150 cm) arasında bir yükseklikte takılmalıdır. Yerleştirilen herILT, proje krokisinde gösterilmel...