By: dudexa | February 25, 2013

Kemirgen kontrolüne dış alandan başlanmalıdır. Bu amaçla dış alan kemirgen yem istasyonları kullanılmalıdır.• Dış alan kemirgen istasyonları, işletme binası etrafına bahçe duvar, çit vs. boyuncayerleştirilmelidir. Popülasyonun yoğunluğuna bağlı olarak ve riskli bölgelerde daha sıkyerleştirilebilir. Dış alan yem istasyonları kilitli olmalı ve sabitlenmelidir.• Tesis kemirgen geçirmez yapılmalıdır. Bu amaçla dış alan ile bağlantılı 0.6cm’den geniştüm açıklıklar kapatılmalıdır. Problem dahi olsa iç alanda asla kimyasal kemirgen kontrol teknikleri kullanılmamalıdır.Ne yem istasyonu ne de sıvı yem kullanılmamalı, canlı yakalama kapanlarıkullanılmalıdır. Canlı yakalama kapanları dış alana aç...