By: dudexa | March 11, 2018

• Dijital platformları verimli kullanmak gerekir. Web siteleri, sosyal medya ve benzeri teknolojilerin kullanımı artık tercih sebebi değil, bir zorunluluk halini almıştır. Blog ve forumlar da içerik pazarlama stratejinizin bir parçası olmalıdır.


• Pest kontrol şirketinizi, müşteriye değer veren kaliteli içerik sağlayarak, bir otorite olarak konumlandırın. Bu özellik online marka varlığınızda baskın ve temel olmalı. Stratejik olarak diğer ticari müşterilerinizin referans yazıları gibi unsurları kullanın, böylece yetkinlik düzeyiniz konusunda yüksek bir algı oluşacaktır.


• Pest kontrol hizmet satışı, ürün satışından farklı olarak, elle tutulamayan bir ürün üzerine kurgulanır. Bu zorluğu aşmak için, müşterilerinize fiziksel ipuçları verin. Satış...

Category: Pest Kontrol 

Tags: pest kontrol 

By: dudexa | March 05, 2013

Kemirgen mücadelesi pestkontrolün önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Kemirgenler yüksekhareket kabiliyetleri, güvenliklerine olan düşkünlükleri ve yüksek üremehızları nedeniyle mücadele edilmesi zor canlılardır. Korunacak olan alanınhassasiyet derecesi ve kimyasal kullanımı ile ilgili sınır...

By: dudexa | February 25, 2013

Kemirgen kontrolüne dış alandan başlanmalıdır. Bu amaçla dış alan kemirgen yem istasyonları kullanılmalıdır.• Dış alan kemirgen istasyonları, işletme binası etrafına bahçe duvar, çit vs. boyuncayerleştirilmelidir. Popülasyonun yoğunluğuna bağlı olarak ve riskli bölgelerde daha sıkyerleştirilebilir. Dış alan yem istasyonları kilitli olmalı ve sabitlenmelidir.• Tesis kemirgen geçirmez yapılmalıdır. Bu amaçla dış alan ile bağlantılı 0.6cm’den geniştüm açıklıklar kapatılmalıdır. Problem dahi olsa iç alanda asla kimyasal kemirgen kontrol teknikleri kullanılmamalıdır.Ne yem istasyonu ne de sıvı yem kullanılmamalı, canlı yakalama kapanlarıkullanılmalıdır. Canlı yakalama kapanları dış alana aç...

By: dudexa | February 23, 2013

Gıda işletmelerinde pest kontrol programı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur artık hiçbir denetim firmasının iç alanda insektisit kullanımını istemiyor almasıdır. Öyle ki, bazı denetim firmaları dış alanda dahi kimyasal kullanımını belli sınırlar içinde yaptırmaktadır. 


Bu noktada pest kontrol programı; eğitim, yalıtım, temizlik, gözlem ve müdahale aşamalarının komple bir bütün olarak uygulanmasını gerektirir.


Bu anlamda; gözlem ve müdahale amacıyla pest kontrol firmaları için ekipman seçimi ve kullanımı öncelikli çalışma haline gelmiştir.


Sadece pest kontrol firması değil, hizmet alan firma yetkilisinin de kullanılacak ekipman ve sarf malzemeleri konusunda bilinçli ve bilgili olması gerekmektedir.


Modern yapılanmış bir...