By: dudexa | March 05, 2013

Kemirgen mücadelesi pestkontrolün önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Kemirgenler yüksekhareket kabiliyetleri, güvenliklerine olan düşkünlükleri ve yüksek üremehızları nedeniyle mücadele edilmesi zor canlılardır. Korunacak olan alanınhassasiyet derecesi ve kimyasal kullanımı ile ilgili sınır...

By: dudexa | February 25, 2013

Kemirgen kontrolüne dış alandan başlanmalıdır. Bu amaçla dış alan kemirgen yem istasyonları kullanılmalıdır.• Dış alan kemirgen istasyonları, işletme binası etrafına bahçe duvar, çit vs. boyuncayerleştirilmelidir. Popülasyonun yoğunluğuna bağlı olarak ve riskli bölgelerde daha sıkyerleştirilebilir. Dış alan yem istasyonları kilitli olmalı ve sabitlenmelidir.• Tesis kemirgen geçirmez yapılmalıdır. Bu amaçla dış alan ile bağlantılı 0.6cm’den geniştüm açıklıklar kapatılmalıdır. Problem dahi olsa iç alanda asla kimyasal kemirgen kontrol teknikleri kullanılmamalıdır.Ne yem istasyonu ne de sıvı yem kullanılmamalı, canlı yakalama kapanlarıkullanılmalıdır. Canlı yakalama kapanları dış alana aç...