By: dudexa | February 23, 2013

Ev ve işyerlerinde görülen fare ve sıçanlar sağlığımızı tehdit etmektedirler. Fare ve sıçanların ortamda bulunmaları veya izlerinin görülmesi insanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkilere de yol açarak evlerde günlük yaşam ve faaliyetleri; işyerlerinde verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir.

Fare ve sıçanlar, uzun mesafeleri yürüyebilen, yüzebilen ve tırmanabilen canlılardır. Patojen mikroorganizmaların geniş alanlara yayılmasına neden olurlar. Kemirme alışkanlıkları nedeniyle ev ve işyerlerinde bulunan elektrik kabloları, makinalar ve elektronik sistemlere zarar verir; iş gücü kaybı, güvenlik ve iletişim zaafiyetleri ve hatta yangınlara neden olurlar.

Mücadele, eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Eraservis, yeterli teknik ve bilgi d...