By: dudexa | February 28, 2013

Yeterli sayıda ve niteliktecihaz bulunan bir alanda uygun şartlar sağlandığında etkili bir kontrol vegözlem yapmak mümkün olacaktır. Bunun için aşağıda belirtilmiş olan konularındikkate alınması gerekmektedir:

·  Cihaz seçiminde büyük ve tek cihaz yerine daha küçükcihazların fazla sayıda ve stra...

By: dudexa | February 27, 2013

EFK - Sinek öldürücü cihazlarda kullanılan sinek yapışkanlarının verimli çalışması için yapışkanların düzenli kontrol edilmesi gerektiğini unutmayınız. Sinek yapışkanları en az ayda 2 kez kontrol elmeli, üzeri dolan sinek yapışkanı değiştirilmelidir. Sinek yapışkanı düzenli kontrol edilip değiştirmeyen EFK - sinek öldürücü cihazlardan verim alınamayacağı unutulmamalıdır.